La nostra veterinària col·legiada Sílvia Carné ofereix els serveis d’assessoria tècnica per a tot tipus de granges avícoles. 

  • Alta o ampliació de la granja al DAAM

  • Disseny d’instal·lacions

  • Pla de dejeccions ramaderes

  • Pla Sanitari i Memòria Tècnica Avícola

  • Diagnòstic de patologies i realització de necròpsies

  • Presa de mostres d’autocontrol de salmonel·la

  • Prescripció de tractaments

  • Certificats Sanitaris de Moviment

Per a més informació contacteu amb nosaltres.

Granges amb les que treballem: