Servei de veterinària: veterinaria@nat-ruralvet.cat

Comandes de plantes: comandes@nat-ruralvet.cat

Telèfon:

Sílvia: 691 96 22 29