En ramaderia ecològica és de vital importancia preservar la salut dels animals mitjançant la prevenció, i aquí és on donem pas a l’actuació de la fitoterapia. L’aplicació d’aquest tipus de tractaments té una sèrie d’avantatges:

  1. S’adapta molt bé als cicles naturals i a la fisiologia dels animals
  2. És d’una gran eficacia, juntament al maneig sanitari, per recuperar els equilibris i millorar la homeostasi.
  3. Els residus eliminats són compatibles amb el medi natural.
  4. S’administra fàcilment amb l’aigua de beguda o al pinso.

En èpoques susceptibles de contraure malalties infeccioses o parasitàries, es pot ajudar a millorar la inmunitat dels animals mitjançant tractaments preventius a base de fitoteràpia, com per exemple, infusions de farigola o romaní, aloe i espígol. Aquestes plantes, així com d’altres, també ens poden ajudar quan els animals, pel motiu extern que sigui, pateixen un període d’estrès, fet que els disminueix les defenses pròpies.

Sílvia Carné Siles

Veterinària col·legiada Gi1022

636.25.93.73